Hugo Svb - Softvér pre spoločenstvá vlastníkov bytov

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Úvod Patche

Patche

Patche (čítaj [peče]) sú malé skripty, ktoré môžu zmeniť funkcionalitu programu, opraviť poškodené dáta, prípadne inak upraviť Vašu databázu alebo program Hugo Svb. Tieto skripty sa po stiahnutí do Vášho počítača spustia jednoducho tak, že na ne poklikáte, akoby ste spúšťali akýkoľvek iný program. Obyčajne je patch po jeho spustení a úspešnom priebehu možné vymazať; na výnimky bude upozornené pri príslušných patchoch.

 

( Pre stiahnutie kliknite na odkaz súboru PRAVÝM TLAČIDLOM MYŠI a zvoľte "Uložiť cieľ odkazu" ).

Výmaz starých rokov

25.03.2019 - Vymaže z databázy staré roky, a tým zrýchli prácu s databázou. Databázu si pred výmazom archivujte, takže budete mať vždy možnosť vrátiť sa k starým rokom, ak to niekedy bude potrebné.
VymazStareRoky.svbpatch

Rozpis zálohových platieb bytov

15.02.2018 - Vygeneruje rozpis zálohových platieb bytov po položkách a po jednotlivých bytoch do excelu.
RozpisZalohovychPlatiebBytov.svbpatch

Hromadné kopírovanie vzorcov vyúčtovania

26.10.2011 - Hromadne skopíruje vzorce vyúčtovania zo starého roku do aktuálneho.
SkopirujVzorceVyuctovania.svbpatch

Zmeniť dátumy v obratoch

24.10.2011 - Hromadná zmena dátumov na dokladoch.
ZmenitDatumyVObratoch.svbpatch

Prečíslovanie dokladov

19.5.2010 - Hromadné prečíslovanie obratov v súlade s číselnými radami.
PrecislovanieDokladov.svbpatch

Prepnutie názvov na tlačidlách nástrojovej lišty

15.7.2008 - Použitím tohto skriptu je možné zapnúť alebo vypnúť zobrazovanie názvov na tlačidlách nástrojovej lišty programu.
PrepnutNazvyNaGombikoch.svbpatch

Prepočet súm obratov

15.7.2008 - Občas sa môže stať, že sumy jednotlivých rozúčtovaní nedávajú po sčítaní výslednú sumu obratu. Túto chybu môžete opraviť týmto patchom.
PrepocetSum.svbpatch

Posledná úprava Pondelok, 25 Marec 2019 12:15  

Prihlásenie