Hugo Svb - Softvér pre spoločenstvá vlastníkov bytov

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Hugo Svb - Softvér pre spoločenstvá vlastníkov bytov

Úvod

Hugo Svb predstavuje ucelený ekonomický a informačný softvér pre spoločenstvá vlastníkov bytov. Program pokrýva všetky aspekty vedenia agendy spoločenstva, vrátane účtovníctva, evidencie bytov, nájomcov, meračov, plne prispôsobiteľného vyúčtovania, ročnej uzávierky, množstva tlačových zostáv a ekonomických výkazov.

 

O programe

  1. Komplexná účtovná evidencia: Účtovné doklady ako vystavené a prijaté faktúry, evidenčné listy, pokladničné a bankové doklady, úhrady bytov, všetky vedené v podvojnom účtovníctve v prehľadnej a jednoduchej forme. K dispozícii máte vždy legislatívne aktuálny účtový rozvrh, preddefinované typy dokladov s predkontáciami a poplatkami za teplo, správu, FPÚaO, úvery a iné, takže vystavenie dokladu je otázka doslova troch kliknutí.

  2. Byty, nájomcovia, merače: V programe evidujete všetky byty aj nebytové priestory spoločenstva v podrobnej evidencii. Každý byt zahŕňa všetky plochy (podlahová, vykurovacia, atď), majiteľov a nájomcov s evidenciou osobomesiacov s presnosťou na dni, všetky merače montované v byte s odpismi stavov s presnosťou na dni. Stavy meračov sa v ročnom vyúčtovaní rozdelia podľa dennostupňov, podľa plôch bytov, prípadne podľa akéhokoľvek iného koeficientu.

  3. Flexibilné ročné vyúčtovanie: Aparát vyúčtovania obsahuje množstvo robustných vzorcov a jednoduchý skriptovací jazyk. Kombináciou vzorcov vyúčtovania je možné vytvoriť akékoľvek vyúčtovanie, prispôsobené situácii vo Vašom spoločenstve, ako napríklad spôsob započítania nákladov na teplo s vlastnou, alebo prenajatou výmenníkovou stanicou, bez meračov, alebo s meračmi, výťah pre nájomcov na prízemí, rozdelenie prepočtu spoločnej elektriky na vchody, alebo akékoľvek iné špecifiká.

  4. Množstvo tlačových zostáv: Program obsahuje viac ako 50 tlačových zostáv zo všetkých oblastí evidencie spoločenstva, od dokladov, kníh a prehľadov z účtovníctva, cez prehľady bytov, meračov, nájomcov, výpisy zoznamov, až po ročné vyúčtovanie bytov a podkladov k daňovému priznaniu. Zostavy majú upraviteľné texty a mnohé možnosti filtrovania a nastavovania vzhľadu.
 

Aktuálna verzia

Aktuálna verzia programu je 0.74, vydaná 25.2.2020. Program je určený pre operačný systém Windows® XP®, Windows® Vista®, Windows® 7 alebo Windows® 10 (o podpore Linux)


> hugo.svb.install.0.74.exe

 

Prihlásenie