Hugo Svb - Softvér pre spoločenstvá vlastníkov bytov

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Úvod Novinky Zmeny vo verzii 0.74

Zmeny vo verzii 0.74

Novinka: Nové daňové výkazy pre priznanie za rok 2019.
Novinka: Podpora hromadnej tlače do PDF a XML (cez patch na mieru).
Novinka: Kompatibilita zobrazenia na dispejoch s vysokou hustotou pixelov (DPI).
Zmena: Nová databáza nemôže prepísať existujúcu databázu.
Novinka: Typu dokladu môže byť ukončená platnosť.
Oprava: Správne zaokrúhľovanie súm na obratoch na 2. desatinné miesta v niektorých prípadoch.
Novinka: Nová zostava "Sumár vyúčtovania - porovnanie".
Zmena: V zostave Mincovka sa zobrazí aj číslo priestoru.
Zmena: Údaj Fax v partnerovi bol nahradený údajom Mobil, a to aj na všetkých tlačovkách.
Novinka: Inštalátor sa pokúsi nainštalovať slovenskú kódovú stránku pre non-unicode programy.

Posledná úprava Utorok, 25 Február 2020 14:32  

Prihlásenie