Hugo Svb - Softvér pre spoločenstvá vlastníkov bytov

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Úvod Novinky Zmeny vo verzii 0.72

Zmeny vo verzii 0.72

Novinka: Nové daňové výkazy pre rok 2017.
Oprava: IBAN sa na zostavách zobrazuje s medzerami.
Novinka: Nová evidencia revízií.
Novinka: V evidencii meračov je možné zadať 4 nové rozmery.
Novinka: Nová zostava Prehľad plôch za byt.
Zmena: Nie je možné vymazať merač, ktorý obsahuje odpisy.
Zmena: V zostave Pohľadávky - zmluvná pokuta pridaný Dátum úhrady.
Oprava: V zostave Evidenčný list 2 opravené podielové zobrazenie rozmerov plôch.
Oprava: V zostave Inventár sa miesto čísla účtu zobrazuje IBAN.
Zmena: V zostave Opis pohľadávok sa zobrazia všetky byty.


Posledná úprava Štvrtok, 15 Február 2018 14:26  

Prihlásenie