Hugo Svb - Softvér pre spoločenstvá vlastníkov bytov

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Úvod Novinky Zmeny vo verzii 0.68

Zmeny vo verzii 0.68

Novinka: Koeficient na merači možno ukončiť.
Novinka: Na obrate je možné zadať korešpondenčnú adresu.
Oprava: Pri prepínaní rokov na hlavnom okne sa zapamätá aktuálny rok aj po ukončení programu.
Novinka: Položky rozúčtovania je možné opraviť priamo z hlavného okna programu.
Novinka: Vo vyúčtovaní je nová funkcia MeracDom(), ktorá vráti údaje z meračov nepriradených k bytu.
Novinka: Účtovný denník je možné vytlačiť len pre zadané obdobie, a zotriedený podľa kritérií.
Zmena: Banková a Pokladničná kniha zobrazuje zostatok po položkách.
Novinka: Zoznam meračov možno vytlačiť len pre tie, ktorým končí platnosť tento rok, alebo pre daný typ.
Oprava: Kniha faktúr správne započíta dobropisy.
Zmena: Import z banky do nesprávneho obdobia skončí chybou, nie varovaním.
Zmena: Obrat nie je možné uložiť, ak sú položky zaúčtované na oboch stranách.
Novinka: Objednávka a Prehlásenie na kataster a Žiadosť a Hromadný príkaz na úhradu zobrazujú IBAN.
Novinka: Kontrola počiatočných stavov zobrazí partnera.
Oprava: Vyúčtovanie a Odpisy meračov podľa vyúčtovania zobrazia iba aktuálne koeficienty.
Zmena: Patch ZmenitDatumyVObratoch pracuje s označenými riadkami.

Posledná úprava Štvrtok, 16 Júl 2015 12:51  

Prihlásenie