Hugo Svb - Softvér pre spoločenstvá vlastníkov bytov

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Úvod Novinky Zmeny vo verzii 0.66

Zmeny vo verzii 0.66

Zmena: Pri prepočítaní vyúčtovania sa nevymažú vzorce, ktoré už boli vypočítané.
Novinka: Pri zadaní dátumu zaúčtovania na obrate sa automaticky nastaví príslušné obdobie obratu.
Zmena: Varovania pri uložení obratu sa zobrazia najviac pre jednu položku.
Novinka: Tlačové zostavy sa dajú vytlačiť priamo z evidencie: Upomienka, Úroky z omeškania, Zmluvná pokuta.
Zmena: Tlačová zostava Prehľad na kataster sa tlačí za nájomcu, nie za partnera.
Zmena: Na tlačovej zostave Evidenčný list sa zobrazí IBAN.
Zmena: Výkaz Inventúrny súpis zobrazí sumy na dve desatinné miesta.
Zmena: Na tlačovej zostave Evidenčný list (varianta 2) upravené zobrazenie bankových detailov.
Zmena: Účet konfigurácie vyúčtovania sa dá nastaviť iba 'mesiac popredu' a 'aktuálny mesiac'.

Posledná úprava Pondelok, 23 Jún 2014 19:01  

Prihlásenie