Hugo Svb - Softvér pre spoločenstvá vlastníkov bytov

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Úvod Novinky Zmeny vo verzii 0.65

Zmeny vo verzii 0.65

Novinka: PDF výkaz Účtovná závierka (UZNUJ) pre rok 2013.
Novinka: PDF výkaz Daňové priznanie (DPPO) pre rok 2013.
Novinka: SIPO - podpora pre elektronickú komunikáciu so Slovenskou Poštou.
Novinka: Program môže v partnerovi vygenerovať číslo IBAN.
Novinka: Odpisy meračov je možné zobraziť v evidencii hromadne, pre všetky merače.
Novinka: Plochy bytov je možné zobraziť v evidencii hromadne, pre všetky byty.
Novinka: Automatické spočítavanie hodnôt označených riadkov v zoznamoch.
Novinka: Import výpisu z banky Tatrabanka.
Novinka: Aktualizovaný súbor s pomocníkom (iba v PDF).
Zmena: Pridané kontroly a varovania pri uložení obratu.
Novinka: Vo vyúčtovaní je možné prepočítať úhrady bez prepočtu vyúčtovania.
Novinka: V evidencii obratov je možné priamo vytlačiť väčší počet zostáv.
Novinka: V evidencii nájomcov sa zobrazí saldo.
Novinka: Vo funkcii Generovanie dokladov vyúčtovania je možné zadať dátum zaúčtovania a dátum splatnosti.
Zmena: Zostava Faktúra odoslaná zobrazí IBAN.
Zmena: Zostava Odpis (meračov) za rok zobrazí osobomesiace pre jednotlivé mesiace.
Zmena: Zostava Inventúrny súpis pohľadávok neberie do úvahy vypárovanie položiek.
Zmena: Zostava Evidenčný list nezobrazí plochy, ktoré sa nezobrazujú ani vo vyúčtovaní.
Zmena: Zostava Tvorba a čerpanie zobrazí sumár spolu.
Zmena: Zostava Pokladničný doklad zobrazí pečiatku v pravo dole.
Zmena: Zostava Protokol o odovzdaní bytu sa zobrazí pre každého nájomcu, bez adresy.
Zmena: Aktualizovaný číselník bánk.
Oprava: Korektné zobrazenie rozbaľovacieho zoznamu pre aktuálne obdobie na hlavnom okne programu.
Oprava: Pri použití nájomcu (v obratoch napríklad) program kontroluje, či nájomca nie je vyradený.
Oprava: Viaceré chyby pri importe z banky.

Posledná úprava Štvrtok, 06 Marec 2014 20:27  

Prihlásenie