Hugo Svb - Softvér pre spoločenstvá vlastníkov bytov

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Úvod Novinky Zmeny vo verzii 0.59

Zmeny vo verzii 0.59

Novinka: Splatnosť na Druhu Dokladu sa dá nastaviť aj v nasledujúcom a predchádzajúcom mesiaci.
Novinka: Vo vyúčtovaní je možné nastaviť na tlačovej zostave grafy, na základe údajov vyúčtovania.
Zmena: Vo vyúčtovaní sa viaceré koeficienty na merači nenásobia, ale odčítavajú.
Novinka: V programe je možné vyhĺadávať aj bez písania diakritiky.
Novinka: Do vzorcov vyúčtovania pridanédve premenné: PoznamkaB, PoznamkaN.
Novinka: Na niektoré tlačové zostavy je možné pridať obrázok s podpisom a pečiatkou.
Novinka: Tlačová zostava Sumár vyúčtovania 2.
Novinka: Na tlačovej zostave Odpisy meračov podľa vyúčtovania pridaný sumár za byt a celkový sumár.
Novinka: Na tlačovej zostave Stavy meračov pridaný stĺpec Miestnosť.
Novinka: Pri tlačení je možné nastaviť odsadenie výtlačku zľava a zhora.

Posledná úprava Nedeľa, 23 Október 2011 11:38  

Prihlásenie