Hugo Svb - Softvér pre spoločenstvá vlastníkov bytov

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Úvod Novinky Zmeny vo verzii 0.58

Zmeny vo verzii 0.58

Zmena: Typ miestnosti je možné evidovať priamo v programe.
Novinka: V databáze je možné evidovať užívateľov a nastavovať im užívateľské práva.
Novinka: Plochy bytov je možné členiť na miestnosti, a tiež za miestnosti sumarizovať vo vyúčtovaní.
Zmena: Plochy miestnosti sa zadávajú v intervale OD-DO, namiesto Dátumu zmeny.
Novinka: Na nájomcovi je možné okrem osobomesiacov evidovať aj Počty prihlásených osôb.
Novinka: Počet prihlásených osôb je možné zadať aj zadaním konkrétnej osoby, nie len pomocou čísla.
Novinka: Niektoré tlačové zostavy je možné tlačiť aj z hlavného okna programu, iba pre označené riadky.
Novinka: Vo vyúčtovaní je možné použiť novú funkciu PocetOsob(Najomca) a Miestnost(Byt, Miestnost).
Oprava: Pre doklad typu RV sa nezobrazuje pri uložení obratu varovanie ohľadom účtu triedy 6.
Novinka: V evidencii Rozúčtovanie sa zobrazuje stĺpec s menom Partnera daného obratu.
Oprava: V evidencii Vzorcov vyúčtovania sa zobrazujú záznamy spadajúce do celého aktuálneho roka, nie len do aktuálneho mesiaca.
Zmena: Vo funkcii Hromadné kopírovanie obratov je možné zadať obdobie (Rok/Mesiac) aj pre zdrojové, aj pre cieľové obdobie.
Novinka: Tlačová zostava Hromadný príkaz na úhradu.
Novinka: Tlačová zostava Evidenčný list - varianta 2.
Novinka: Tlačová zostava Prehľad dokladov v/po splatnosti.
Novinka: Tlačová zostava Obálka široká.
Novinka: Tlačová zostava Evidenčný list - varianta 1 obsahuje možnosť tlače plôch bytov.
Novinka: Tlačová zostava Prehľad plôch a Zoznam bytov obsahuje členenie na miestnosti.
Novinka:  Ekonomické výkazy je možné tlačiť aj s grafmi.
Novinka: Tlačová zostava Vyúčtovanie za rok, a iné zostavy, obsahujú aj Grafické znázornenie.
Oprava: Tlačová zostava Porovnanie vyúčtovania s minulým rokom sa tlačí korektne.
Oprava: Opravená numerická chyba na tlačových zostavách Upomienka, Úrok z omeškania, Zmluvná pokuta, Kniha faktúr.
Novinka: Tlačová zostava Opis záväzkov sa dá filtrovať aj za účet.

 

Prihlásenie