Hugo Svb - Softvér pre spoločenstvá vlastníkov bytov

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Úvod Novinky Zmeny vo verzii 0.57

Zmeny vo verzii 0.57

Novinka: Rozmer plochy je možné zadať aj ako podielový koeficient.
Novinka: Množstvo v položke obratu je možné zadať aj ako podielový koeficient.
Novinka: Patch Prečíslovanie dokladov.
Zmena: V zozname Odpisy meračov sa zobrazujú všetky odpisy, a nie iba z aktuálneho roka.
Zmena: Tlačovú zostavu Osobomesiace je možné filtrovať Od Dátumu.
Novinka: Tlačová zostava Stavy meračov.
Novinka: Tlačová zostava Výpis odpisov meračov.
Oprava: Do zoznamu Predpis/Úhrada vo Vyúčtovaní nevstúpia nulové mesiace.
Oprava: Súvaha a Výkaz ziskov a strát zobrazujú sumy zaokrúhlené na celé Eurá.
Oprava: Všetky tlačové zostavy vyúčtovania zobrazujú pri názve vzorca aj jeho kategóriu.

Posledná úprava Utorok, 30 November 2010 00:07  

Prihlásenie