Hugo Svb - Softvér pre spoločenstvá vlastníkov bytov

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Úvod Novinky Zmeny vo verzii 0.56

Zmeny vo verzii 0.56

Novinka: Pridaný výkaz Poznámky k účtovnej závierke.
Novinka: Koeficienty Meračov sa dajú meniť v čase, s presnosťou na dni - do koeficientu sa zadáva Platnosť Od.
Novinka: Účet Konfigurácie Vyúčtovania je možné nastaviť tak, aby napočítaval platby iba určitú časť roka.
Novinka: Na tlačovej zostave Ročné Vyúčtovanie sa na prvej strane zobrazuje aj dátum úhrady.
Oprava: Stavy meračov na tlačovej zostave Ročné Vyúčtovanie sa zobrazujú iba za obdobie, počas ktorého nájomca v byte býval.
Zmena: Vzhľadom na dátumové obmedzenie platnosti Koeficientu Merača už nie je možné zobrazovať súhrnný koeficient priamo na merači.
Oprava: Pri hromadnom kopírovaní obratov do počiatočného stavu sa neupravujú dátumy ani variabilné symboly.
Oprava: Nie je nutné zadať aspoň jeden Koeficient do Merača.
Oprava: Pri exporte údajov z tabuľky sa exportujú iba označené riadky, pokiaľ sú nejaké označené.
Zmena: Upravené tlačové zostavy Úrok z omeškania, Zmluvná pokuta, Upomienka, a iné.
Novinka: Pri kopírovaní údajov v tabuľke (CTRL+C) sa skopírujú údaje vo všetkých označených riadkoch.

Posledná úprava Utorok, 30 November 2010 00:07  

Prihlásenie