Hugo Svb - Softvér pre spoločenstvá vlastníkov bytov

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Úvod Novinky Zmeny vo verzii 0.55

Zmeny vo verzii 0.55

Novinka: Vzorce vyúčtovania sa delia na kategórie.
Zmena: Sprehľadnená druhá strana tlačovej zostavy Ročného vyúčtovania.
Novinka: Pridaná možnosť exportu zoznamov do formátu CSV.
Novinka: Do služby pridaná možnosť nastavenia východzieho množstva položky podľa plochy, prípadne počtu osobomesiacov.
Zmena: Program v niektorých evidenciách nekladie pri uložení použitého záznamu kontrolnú otázku.
Novinka: Tlačová zostava Kniha faktúr sa dá filtrovať podľa druhu dokladu.
Oprava: Pri oprave vzorca vyúčtovania sa nestratí prepojenie s vypočítaným vyúčtovaním.
Oprava: Obrat, Byt, Merač a ďalšie okná je možné uložiť aj stlačením klávesy ENTER.
Zmena: Hľadanie/filtrovanie v zozname používa ako zástupné znaky * a ?.
Novinka: Mazanie veľkého počtu riadkov je možné prerušiť klávesou ESC.
Zmena: Úpravy ďalších tlačových zostáv.

Posledná úprava Utorok, 30 November 2010 00:07  

Prihlásenie