Hugo Svb - Softvér pre spoločenstvá vlastníkov bytov

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Úvod Novinky Zmeny vo verzii 0.53

Zmeny vo verzii 0.53

Novinka: Funkcia Vyúčtovanie - Generovanie dokladov - vytvorí preplatkové/nedoplatkové doklady na základe vyúčtovania.
Novinka: Tlačová zostava Sumár vyúčtovania.
Novinka: Do zoznamu nájomcov pridaný údaj Dátum vyradenia - nájomci po tomto dátume sa nezobrazujú v zoznamoch.
Novinka: Funkcia Počiatočné stavy meračov rozšírená o možnosť nastavenia posledného stavu.
Zmena: Úprava tlačovej zostavy Vyúčtovanie za rok.
Oprava: Tlačová zostava Mincovka upravená pre platidlá meny Euro.
Oprava: Tlačová zostava Faktúra odoslaná zaokrúhľuje celkovú sumu na dve desatinné miesta.
Oprava: Pri tlači Bankovej a Pokladničnej knihy po štarte programu sa nezobrazuje chybová správa.
Oprava: Tlačové zostavy Odpis meračov/ročný nezobrazujú merače, ktorým vypršala platnosť.
Oprava: V uzamknutom účtovnom období nie je možné vymazať celé ročné vyúčtovanie, ani spustiť prepočet vyúčtovania.
Novinka: Vo vzorcoch vyúčtovania je možné použiť premennú CisloBytu.

Posledná úprava Utorok, 30 November 2010 00:05  

Prihlásenie