Hugo Svb - Softvér pre spoločenstvá vlastníkov bytov

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Úvod Novinky Zmeny vo verzii 0.50

Zmeny vo verzii 0.50

Novinka: Podpora sieťovej prevádzky - možnosť práce viacerých užívateľov súčasne.
Novinka: Do účtovného rozvrhu pridaná možnosť označenia účtu ako Nákladový alebo Výnosový. Doporučujeme skontrolovať vlastné účty v účtovnom rozvrhu.
Novinka: Zmena spôsobu dosadzovania premenných do užívateľských textov na tlačových zostavách. Doporučujeme skontrolovať vlastné (upravené) texty.
Novinka: Aparát uzávierky roku.
Novinka: Evidencia Číselných rád.
Novinka: Tlačová zostava Prehlásenie na kataster.
Novinka: Tlačová zostava Žiadosť.
Novinka: Tlačová zostava Inventarizácia záväzkov.
Novinka: Tlačová zostava Informácia o odberateľovi.
Novinka: Tlačová zostava Prehľad úhrad (Podľa vyúčtovania).
Novinka: Tlačová zostava Vyúčtovanie za rok.
Novinka: Tlačová zostava Merače -> Zoznam.
Novinka: Do zostavy Banková kniha a Pokladničná kniha pridaný druh dokladu.
Novinka: Do zoznamu Typov miestností pridaná práčovňa.
Oprava: Zostava Odpis ročný správne zobrazuje dátum počiatočného stavu merača.
Novinka: Zostava upomienka zobrazuje text zdrojového dokladu.
Novinka: Do zosavy Banková kniha a Pokladničná kniha pridaná možnosť tlače zostatku ku dňu.
Zmena: Zostava Tvorba a čerpanie FO členená na mesiace.
Zmena: Zostava Pokladničný blok tlačí dva bloky na stranu.
Zmena: Záznamy Vypočítaného vyúčtovania sa dajú opraviť a mazať.
Zmena: Zmena vzhľadu zostavy Zoznam bytov.
Novinka: V záhlaví prehliadača tlačových zostáv sa zobrazuje číslo aktuálnej strany / počet strán.
Oprava: Zrýchlenie tlače zostáv.
Oprava: Prerušenie generovania tlačovej zostavy pomocou klávesy ESC sa správa korektne.
Oprava: Účtovný rozvrh premenovaný na Účtový rozvrh.

Posledná úprava Utorok, 30 November 2010 00:04  

Prihlásenie