Úvod

Tlačiť

Hugo Svb predstavuje ucelený ekonomický a informačný softvér pre spoločenstvá vlastníkov bytov. Program pokrýva všetky aspekty vedenia agendy spoločenstva, vrátane účtovníctva, evidencie bytov, nájomcov, meračov, plne prispôsobiteľného vyúčtovania, ročnej uzávierky, množstva tlačových zostáv a ekonomických výkazov.